• DMS na tabletu

Nabízíme profesionální DMS systém Alfresco

Jde o modulární systém obsahující řadu funkcí a modulů dle potřeb firmy. Například podporu workflow pro řízení podnikových procesů, systém pro podporou implementace norem ISO, případně systém pro spisovou službu a elektronickou podatelnu.

Nedílnou součástí a jádrem Document Management System je přímá návaznost na řešení pro ukládání, zálohování a archivování všech dat. Velkou výhodou je fulltextové vyhledávání ve všech ukládaných dokumentech.

Chci prezentaci zdarma

DigiÚložiště

Zabezpečené a důvěryhodné ukládání dokumentů. 
 • Zabezpečené a důvěryhodné ukládání dokumentů.
 • Bezpečný trezor na digitální obsah.
 • Vyhledávání v dokumentech jako na Google.
 • Zálohované úložiště dokumentů s jednoduchým sdílením dat.
 • Online schvalování a podpis dokumentů odkudkoliv.
 • Soulad s ISO/TS 16949.
 • Možnost geograficky odděleného uložení.
 • Každý dokument může být automaticky elektronicky podepsán systémem, může být oražen časovým razítkem nebo označen ověřeným osobním elektronickým podpisem.
 • Soulad s legislativou EU (eIDAS) a ČR.
 • Podrobné transakční logy (čtení a změny), historie změn dokumentů.

OběhFaktur

Elektronické zpracování a kompletní oběh účetních dokladů.
 • Kompletní elektronický oběh účetních dokladů.
 • Řízený proces zpracování a schvalování.
 • Popis dat libovolnými metadaty (košilkou) s možností napojení na ERP systémy.
 • Dohledání doklady pomocí metadata nebo jeho obsahu (fulltext).
 • Elektronicky uložené doklady se neztratí a mají uloženu kompletní historii zpracování.
 • Výrazné časové úspory oproti běžnému papírovému zpracování dokladů.
 • Automatické elektronické podpisy pro větší bezpečnost a důvěryhodnost.
 • V souladu s požadavky daňovou správy ČR.

HR

Řízená dokumentace lidských zdrojů.
 • Systém osobních složek s přehlednou a podrobnou evidencí.
 • Řízení navázaných procesů:
  • Nábor.
  • Nástup.
  • Školení a pravidelné hodnocení.
  • Ukončení.
 • Sledování a upozorňování na termíny (konec smlouvy, konec zkušební doby, …).
 • Plánování událostí (školení, hodnocení).
 • Delegace úkolů (příprava a přejímka techniky, příprava pracoviště, …).

ŘízeníZakázek

Řízená dokumentace zakázek a projektů.
 • Řízení stavu a průběhu zakázky
  • Stav řešení.
  • Termíny a jejich plnění.
  • Úkoly.
  • Subdodávky.
  • Protokoly.
 • Kompletní dokumentace
  • Projekty a plány.
  • Objednávky, dodávky, faktury.
  • Smlouvy včetně jejich připomínkování.
  • Deníky, …
  • Evidence komunikace – ukládání emailů.
 • Schvalovací procesy
  • Objednávky, faktury, smlouvy.
 • Vzory dokumentů
  • Objednávky, smlouvy, protokoly.
 • Sdílení a spolupráce při tvorbě dokumentů
  • Sdílení libovolné části dokumentace bez nutnosti odesílání dokumentů mailem.
  • Historie verzí libovolného dokumentu nebo souboru, přístupná vždy aktuální platná verze.

ChytrýŠanon

Archiv se šanony, které se samy plní dokumenty.
 • Digišanon jednou nastavíte a sám se neustále plní aktuálními dokumenty.
 • Každý chytrý šanon má nadefinováno, jakými dokumenty se má plnit a v jaké struktuře je má zobrazovat.
  Například DigiŠanon Zákazníci může obsahovat veškerou dokumentaci roztříděnou dle zákazníků a dále dle zakázek a typů dokumentů.
 • Jeden dokument může být zařazen v libovolném počtu DigiŠanonů. Není potřeba nic kopírovat a každé oddělení může mít přístup k dokumentům přesně podle svých potřeb.

DigitálněISO

Firemní systém pro podporu certifikace ISO 9001, ISO 20001 a ISO 27001
 • Směrnice
  • Ucelený auditovaný životní cyklus dokumentace (přehled schvalovatelů, připomínek a změn).
  • Připomínkování a schvalování dokumentů.
  • Verzování dokumentů se zachováním všech změn.
  • Potvrzení, že byl uživatel seznámen s dokumentem.
  • Revize expirovaných dokumentů a jejich další schválení či archivace..
 • Schvalovací procesy
  • Schvalování a podepisování dokumentů online odkudkoliv.
  • Práce s dokumenty dle eIDAS (Nařízení EU č. 910/2014) platné od 1.7.2016.
  • Dlouhodobé zabezpečení proti ztrátě, poškození či zcizení informací.
  • Díky zpracování el. dokumentů ušetříte 90% času při vyhledávání.
  • Jednotná verze dokumentů napříč organizací.
  • Velmi snadné sdílení dokumentů.
  • Řízení práv uživatelů k jednotlivým dokumentům či složkám.

KONTAKT

Máte dokumenty uložené na několika místech? Skenujete již papíry jako obrázky, ale stále nemůžete nic najít?
Rozpadají se Vám papíry, které máte povinnost archivovat ještě několik let?
Nebo Vás zajímají aktuální informace, jak dnes organizace v 21. století fungují efektivně ve zvládnutí administrativy?

Máte zájem o prezentaci zdarma? Potřebujete více informací ?

obchod@digipaper.cz

+420 739 697 268

Zdarma Vám pomůžeme se správným výběrem postupu.

DigiPaper s.r.o.
Spisová značka:
C 248554 Městský soud Praha
Pražská třída 142/102
Hradec Králové 500 04
IČO: 04522656
DIČ: CZ04522656